@

« وضعية المرأة في الواقع التونسي »
La situation des femmes en Tunisie aujourd’hui

Un café social organisé par Mobdiun – Creative Youth – مبدعون, le Café Culturel Liber’Thé et ACCRO – Association Culturelle de Création et Réflexion Optimiste

Samedi 01 Février 2020 a 17H
Au Café Culturel Liber’Thé

Intervenants :
Khadija Kouki (18 Ans)
Ines Jaffeli (17 Ans)
Ahmed Brinis (14 Ans)
Eya Nadderi (14 Ans)

Encadré par : Amine Hsini

الهدف من مشروع طريح ذكاء انو نخرجو من التصويرة الكلاسيكية لصاحب المعرفة ونوصلو لمرحلة ال think tank وهكة نخرجو من الكوجيتو الديكارتي « أنا أفكر اذن أنا موجود » لكوجيتو جديد « نحن نفكر إذاً نحن نُغيّر ! »

Le but du projet l’éveil social qu’on sorte de l’image classique du savant pour arriver au stade du think tank et ainsi on sort du cogito descartes « Je pense, donc je suis » pour atteindre le nouveau cogito « nous pensons donc nous changeons  »

لحكاية وما فيها انو حابين نكسرو الحواجز بين الشباب الي يعيش في أوساط شعبية تعشش فيها الجريمة والتطرف العنيف وبين العلوم الانسانية الي ديما يتخيلوها حاجة أعلى من الواقع وكلامها صعيب وفضفاض، ونوصلو معاهم لمرحلة انو نفهمو ونفككو بيها الحاجات الدايرة بينا والي بعمرنا لا تسائلنا عليها ولا خممنا كيفاه تشكلت وطبعنا معاها كي العنف وغيرو.، ونقترحو فيها بناء مفاهيمي مشترك لفكرة الحرية وحقوق الإنسان وغيرها من القيم الإنسانية.

Le fond de cette démarche est que nous voulons éliminer les barrières entre les jeunes des quartiers populaires là où il y a les crimes et l’extrémisme et les sciences humaines qu’ils imaginent toujours comme quelque chose plus noble que la réalité avec du jargon difficile et flottant , et pour arriver avec eux au stade par la suite de comprendre et décomposer les sujets qui nous entourent et sur les quels ont s’est jamais questionner ni penser à leurs origines et inconsciemment on a fait avec comme la violence ect .. ..et dans ce projet on propose de construire des définitions communes de la liberté et les droits d’homme et toutes les valeurs humaines

@

Articles en relation

Chargement....