@

عسلامة مرحبا بيكم الناس الكل
كيما تعرفو قاعدين نعيشو في حجر صحي حاجة جديدة علينا وحساسة وأكيد فاها صعوبات كيما تنجم تكون زادة فرصة لينا بش نقيمو اختياراتنا،نظمو أفكارنا ونرسمو أهدافنا عالمستوى الشخصي والمهني.كان عندك فكرة مشروع وماكش عارف كيفاش تبدا وإلا عندك رغبة لدخول مجال ريادة الأعمال وتبحث على فكرة جديدة مختلفة وإلا زادة عندك الرغبة إنك تحوّل الظروف الصعيبة إلى فرص إستغلال ناجحة إندا تحط على ذمتك برنامج أيديياشن كاب وترافقك عن بعد في كافة مراحل إنجاز المشروع
بش تشارك معانا تقيّد عالفورميلار هاذا https://forms.gle/RX2rxPXRaEaZBPFG9

Ideation camp en ligne
Restez chez-vous … Déconfinez vos atouts

Chers toutes et tous! J’espère que vous allez bien !
Nous traversons ensemble une période de confinement exceptionnelle causée par les évènements de convid-19 . Certains d’entre nous la qualifie comme cruciale et critique et beaucoup d’autres estiment que sous chaque pression se développe une création ! C’est une occasion pour eux de se projeter dans l’avenir et évaluer leurs choix de vie sur le plan personnel et professionnel.
Enda envisage le lancement d’un workshop d’idéation camp en ligne qui vise à accompagner des jeunes ayant le goût et la volonté d’entreprendre, qui sont à la recherche d’une idée de projet innovante et qui souhaitent transformer les menaces de l’environnement en opportunités d’affaires.
Merci de nous adresser vos candidatures via ce formulaire https://forms.gle/RX2rxPXRaEaZBPFG9

@

Articles en relation

/* */