@

« My Internet of the Future » competition is an event accompanying this year’s UN Internet Governance Forum – IGF 2021 held at the International Congress Center in Katowice.Are you 18-28 years old and willing to act? Do you have a concept of what a global digital space can look like in a few or maybe in a dozen of years? Create a poster, movie or essay and show your vision of the development of the Internet. The prize pool is 17 000 €!HOW TO PARTICIPATE IN THE COMPETITION
1) Go to the competition website and select the category of work you want to submit.
2) Register and confirm your e-mail address with a unique code you will receive in the return e-mail.
3) Upload your entry. Remember that you can submit more than one work. Good luck!IMPORTANT DATES
September 1 – start of submission of entries
October 8 – end of submission of entries
October 27 – competition results
• • •
Website: https://www.gov.pl/igf2021award
Facebook: https://www.facebook.com/CyfryzacjaKPRM
Instagram: https://www.instagram.com/mc_gov_pl/
Twitter: https://twitter.com/CyfryzacjaKPRM**********************Konkurs „Mój Internet Przyszłości” to wydarzenie w ramach tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ #IGF2021, który odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Masz 18-28 lat, chęci do działania i koncepcję, jak może wyglądać globalna przestrzeń cyfrowa za kilka, kilkanaście lat? Przygotuj plakat, film lub esej i pokaż swoją wizję rozwoju Internetu. Pula nagród to aż 78 000 zł!JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
1. Wejdź na stronę internetową konkursu i wybierz kategorię pracy, którą chcesz zgłosić.
2. Zarejestruj się i potwierdź swój adres e-mail unikalnym kodem, który dostaniesz na ten adres w dedykowanej wiadomości.
3. Załaduj swoją pracę do systemu. Pamiętaj, że możesz zgłosić więcej niż jedną pracę. Powodzenia!WAŻNE TERMINY
1 września – start składania prac
8 października – koniec składania prac
27 października – wyniki konkursu

@

Articles en relation