@

تحب تزيد تعرف شنوا هي حكاية الـ hult prize ؟
عندك فكرة ولا تحس روحك تنجم تعاون و مازلت ما لقيتش قروب ؟
ايجا بحذانا فيل ENIT وين بش نزيدو نفسرو كل شيء و نجاوبو عالاسئلة متاعكم لكل و نحاولو نلموكم في قروبات. مش لازم تكون مل ENIT بش تحضر، جماعة FSEGT و FDSPT و FST و IPEIEM و FMT مرحبا بيكم كيف كيف.
باش نتلمو كلنا 13h فيل ENIT amphi salah b salah -307
كان ديجا عندك قروب قيدو هنا
https://goo.gl/jj70gv
The Hult Prize Organisation Committee is glad to invite you to the Info Session about « Hult Prize 2017 »!
– Time: Thursday, November 10th at 1 pm
– Location: Amphitheater Salah Ben Salah – ENIT
The Info session will be a great chance to get to know the competition very well, answer all of your questions, and link you with other interested students to build a team

@

Articles en relation

/* */